Logo

Procesas LT

Veiksmų programa

Ekonomikos augimo veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas

Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas

Veiksmų programos prioriteto priemonė

PROCESAS LT

Paraiškos kodas

VP2-2.1-ŪM-03-K-01-080

Projekto vykdytojas

Uždaroji akcinė bendrovė "TEZAURUS AUDITAS"

Projekto pavadinimas

UAB "Tezaurus auditas" veiklos plėtra, diegiant integruotą kokybės valdymo sistemą.

Bendra projekto vertė

106 800,00 Lt

Paramos lėšų suma, skirta finansavimui

53 400,00 Lt

Finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo data

2010-01-27

Projekto įgyvendinimo apskritis ir savivaldybė

Vilniaus apskritis, Vilniaus miesto savivaldybė

Projekto aprašymas

Projekto tikslas - Padidinti UAB "Tezaurus auditas" darbo našumą ir veiklos efektyvumą.

Projekto esmė. UAB “Tezaurus auditas” teikia audito, apskaitos, mokesčių ir verslo konsultavimo paslaugas. Pagrindinės įmonės veiklos plėtros kryptys – naujų paslaugų kūrimas ir esamų produktų kokybės gerinimas. Esame pasaulinio tinklo Kreston international nariai, šiuo metu vyksta derybos dėl prisijungimo su gerai žinomu pasaulinėje rinkoje tokių paslaugų tinklu, kuris reikalauja aukščiausios kokybės paslaugų, aukšto profesionalumo, novatoriškumo, darbo etikos tarptautinių kokybės standartų pagrindu.  Projektu sprendžiamos problemos: 1) nepakankamas  konkurencingumas, ypač tarptautinis, ilgalaikėje perspektyvoje; 2)žemas įmonės (kaip aukščiausios kvalifikacijos paslaugų) darbo našumas; 3)nepakankamas išteklių panaudojimas, 4)nepakankama informacijos ir dokumentų apsauga.  Problemos neleidžia įmonei plėstis (ir tarptautinėje rinkoje), efektyviai dirbti bei sukurti didesnę pridėtinę vertę.

Projektas tiesiogiai įtakos darbo našumo, apyvartos, pelno ir eksporto apimčių augimą. Integruota kokybės valdymo sistema, apimanti Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos 1-ąjį Tarptautinį kokybės kontrolės standartą,  KVS, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus bei informacijos saugumo valdymo sistemą  LST ISO / IEC 27001:2006,  įtakos paslaugų kokybę, užtikrins ilgalaikį įmonės konkurencingumą tarptautiniu mastu, informacijos ir dokumentų saugumą, reikės mažiau laiko ir išteklių skirti atskirų standartų reikalavimų vykdymui, nes juos galima bus atlikti integruotai. Tikimasi, kad  eksportuojamų paslaugų apyvarta išaugs nuo 11,2 iki 20,0%, darbo našumas padidės 16 iki 38 (132,83%).  

 
© 2018 Copyright, Tezaurus - Auditas, Apskaita, Mokesčiai
 
Home Home e-mail LT EN RU