Logo

E-verslas 2

Veiksmų programa

Ekonomikos augimo veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas

Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas

Veiksmų programos prioriteto priemonė

E-verslas LT

Paraiškos kodas

VP2-2.1-ŪM-02-K-02-181

Projekto vykdytojas

Uždaroji akcinė bendrovė "TEZAURUS AUDITAS"

Projekto pavadinimas

Internetinės  verslo procesų optimizavimo sistemos, sukūrimas ir įdiegimas uždarojoje akcinėje bendrovėje "Tezaurus auditas" (TVIS sukūrimas).

Bendra projekto vertė

254 440,00 Lt

Paramos lėšų suma, skirta finansavimui

127 220,00 Lt

Finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo data

2011-06-07

Projekto įgyvendinimo apskritis ir savivaldybė

Vilniaus apskritis, Vilniaus miesto savivaldybė

Projekto aprašymas

Projekto tikslas - Padidinti UAB "Tezaurus auditas" darbo našumą ir veiklos efektyvumą.

Projekto esmė. UAB “Tezaurus auditas” įsteigta 1994 m., teikia audito, apskaitos, mokesčių ir verslo konsultavimo paslaugas. Projekto tikslas - padidinti UAB "Tezaurus auditas" darbo našumą ir veiklos efektyvumą, įdiegus internetinę verslo procesų optimizavimo sistemą - TVIS. Problemos - apribotas komunikavimas su nutolusiais klientais bei darbuotojais, vizituojančiais klientus, neefektyvus įmonės procesų administravimas ir analizė. Verslo procesai tik dalinai automatizuoti, tarpusavyje neintegruoti. Naudojamos programos neapima visų procesų, neužtikrina kontrolės, dokumentų valdymas atliekamas rankiniu būdu, nėra administravimo sistemos, sudėtinga dokumentų paieška. Klientai negauna operatyvios informacijos, nėra galimybės sukurti už biuro ribų laikinas ar pastovias darbo vietas, turinčias nuolatinį ryšį su įmonės sistemomis. Negalime teikti ypač aktualių paslaugų mikroįmonėms ir NVO. Neturėdami tinkamų įrankių taip pat negalime teikti paslaugų užsienio klientams, nors yra didelis jų poreikis.

Projektas tiesiogiai įtakos darbo našumo, apyvartos, pelno ir eksporto apimčių augimą, internetinė verslo procesų optimizavimo sistema TVIS-paslaugų kokybę, prieinamumą, užtikrins tarptautinį įmonės konkurencingumą, informacijos ir dokumentų saugumą, taupys išteklius, laiką. Tikimasi, kad  eksportuojamų paslaugų apyvarta išaugs nuo 15,0% iki 48,0%, darbo našumas padidės 184%. Padidės klientų skaičius, ypač užsienio, bus galimybė efektyviai kontroliuoti, administruoti, planuoti paslaugų teikimo procesą. Atlikus dokumrntų skaitmeninimą, bus užtikrintas jų savalaikis apdorojimas, audito seka. Šiuo metu diegiama integruota kokybės valdymo sistema be IT palaikymo pilnai nepanaudotų savo efektyvumo galimybių. Nauda klientams: išsiplės nutolusių nuo paslaugos teikėjo įmonių galimybė gauti paslaugas, konsultacijas, didės lankstumas, kokybė, operatyvumas.  Darbuotojams: sumažės įtampa tvarkant didelius popierinių dokumentų. srautus, bus galima keisti pastovią darbo vietą į mobilią, taikyti lanksčius darbo grafikus.

 
© 2018 Copyright, Tezaurus - Auditas, Apskaita, Mokesčiai
 
Home Home e-mail LT EN RU