Logo

ĮSPĖJIMAS DĖL KONFIDENCIALUMO.

Įmonės siunčiamuose pranešimuose esanti informacija yra skirta tik asmeniui, kuriam ji adresuota. Pranešimuose gali būti konfidenciali ar visiškai neskelbtina informacija, kuri pagal galiojančius įstatymus laikoma profesine ar komercine paslaptimi. Jei pranešime buvo skirtas ne Jums, griežtai draudžiama atskleisti, kopijuoti, platinti ar imtis bet kokių veiksmų, susijusių su šios informacijos panaudojimu, ir tokie veiksmai gali būti laikomi neteisėtais. Jei šį pranešimą gavote per klaidą, prašome nedelsdami praneškite mums, atsakydami į šį elektroninį pranešimą, ir jį ištrinkite.

 
© 2018 Copyright, Tezaurus - Auditas, Apskaita, Mokesčiai
 
Home Home e-mail LT EN RU